Phản Hồi về: 1 tuần bay mất con ford everest. Lại sắp tết nữa, buồn quá ae à Có ae nào thật …

Trung Đức
Khách
Trung Đức
11:30 sáng ・ 26/01/2024

Giai đoạn này khó đánh hạn chế long short
T3 trở đi sẽ ngon