Phản Hồi về: Trade nói chung cũng nhàn cứ làm như video là được, ai chưa biết thì vào chơi nh…

Nguyễn Văn Nhiều
Khách
Nguyễn Văn Nhiều
1:18 chiều ・ 29/01/2024

Mua thấp bán cao. Rồi đợi xuống mua vào cái cắm đầu đi luôn. Thế là mất hết