Phản Hồi về: Mình bị thàng Này Trưởng Phòng Cường nó lừa mất 50$. H vào tk mt5 mất tiền luôn,…

Raymond Cao
Khách
Raymond Cao
4:22 chiều ・ 01/02/2024

Đúng là k biết rồi cũng là 1 cái tội. Ở đây bị lừa thì k có gì để nói rồi nhưng thấy chụp MT5, Tradingview là thấy ng k biết gì nên cảm thấy mừng vì bị lừa có 50$ chứ để nhiều rồi mới phát hiện thì toanh