Phản Hồi về: Mình bị thàng Này Trưởng Phòng Cường nó lừa mất 50$. H vào tk mt5 mất tiền luôn,…

Thủy Tiên Nguyễn
Khách
Thủy Tiên Nguyễn
1:50 chiều ・ 31/01/2024

Nó kiẻu h ăn tạp rút.siết rồi. Ăn nhieu đó nó cũng k trả dẻ ăn tiếp