Phản Hồi về: COS có sự kiện giao dịch COS ở sàn Bithumb, giá bay 40% sau khi nén rất lâu thờ…

Doãn Hữu Hưng
Khách
Doãn Hữu Hưng
1:30 chiều ・ 29/01/2024

Cfx bay cũng kinh, mà thôi giờ vào là dễ ăn úp bô!