Phản Hồi về: Mình đang phân vân giữa 2 sàn này là 4E và Exness , đều có phí khá thấp . Bác nà…

Ánh Lê
Khách
Ánh Lê
11:04 chiều ・ 03/02/2024

2 sàn này có vẻ uy tín, mọi người né nhanh bọn này nhé, nó ko cho m rút tiền