Phản Hồi về: ** #LBR giảm 50% từ đỉnh gần nhất về test lại đáy cũ hồi tháng 10 năm ngoái.** …

Circle Quang
Khách
Circle Quang
2:21 sáng ・ 07/02/2024

Giờ sợ thành kèo hên – xui rồi