Phản Hồi về: ** #LBR giảm 50% từ đỉnh gần nhất về test lại đáy cũ hồi tháng 10 năm ngoái.** …

Remy Tri
Khách
Remy Tri
10:00 sáng ・ 05/02/2024

Team có ai ôm chưa 😳