Phản Hồi về: Gồng đến halving thì x2 được không các bác

Ngọc Trọng
Khách
Ngọc Trọng
3:21 sáng ・ 04/02/2024

Vốn như này ông múc btc lên đúng kháng cự ông bán ra cứ bán ra mua lại tháng kiếm ít k$ là dc rồi