Phản Hồi về: Gồng đến halving thì x2 được không các bác

Trung Trí Nguyễn
Khách
Trung Trí Nguyễn
8:23 sáng ・ 04/02/2024

gãy 0.9 thì chia 3 🤣