Phản Hồi về: Đoạn này khi btc tụt thì bị xả chung thôi . Nhưng ít ra ôm coin nào có lí do nó …

Hải Bằng
Khách
Hải Bằng
12:24 chiều ・ 02/02/2024

Chủ topic là sếp paul phải k 🤪