Phản Hồi về: Lệnh này của mình bị bị thanh lý bắt buộc đóng 2.5133 nhưng biểu đồ nến thấp nhấ…

Nguyễn Tâm
Khách
Nguyễn Tâm
7:54 chiều ・ 09/02/2024

Mexc nó volume thấp nên quét lệnh mất dạy cực kì