Phản Hồi về: Ai vào sàn FXTMVN.CO này cho mình hỏi chút cùng cảng ngộ

Quyen Chau
Khách
Quyen Chau
7:57 chiều ・ 05/02/2024

Chịu khó down app này về tra cứu đi bro ơi, thấy mấy sàn lạ lạ thì phải cẩn thận chứ. Down app này về đi, có đánh giá sàn và cảnh báo sàn scam luôn đấy, hơn 53k sàn sàn nào cũng có cả. Thấy sàn nào mà đc cảnh báo đỏ lè đỏ lét thì tránh xa thôi
https://social1.onelink.me/QgET/2ocjmqug