Phản Hồi về: Mình đang tìm hiểu FX, bạn mình giới thiệu sàn Vantage để chơi, qua tìm hiều mìn…

Tâm Tâm
Khách
Tâm Tâm
9:50 chiều ・ 05/02/2024

cẩn thận nha bác, nạp rút trực tiếp vào sàn còn chưa an tâm nữa huống chi qua trung gian 1 người khác, nếu v thì đổi sàn khác mà trade, kiểm tra nạp – rút với số tiền nhỏ trước khi đầu tư tiền vào, tra cứu sàn đọc đánh giá thêm trên Wikifx nữa là bao an tâm https://social1.onelink.me/QgET/mquxff3p