Phản Hồi về: Tính kiếm tí nhân bánh chưng ai ngờ mất cả tết :(( Short thủ ăn tết sau vậy.

Cuong Viet Le
Khách
Cuong Viet Le
10:07 sáng ・ 09/02/2024

tôi cũng vừa bay lệnh short khi mà btc lên 46k : ))