Phản Hồi về: Ra coin mới xóa con củ không ai làm gì được sàn cách chơi không công bằng rồi cò…

Thanh
Khách
Thanh
5:50 chiều ・ 06/02/2024

Sao lại k công bằng nhỉ :v lượng vol giao dịch thấp thì duy trì chỉ tốn chi phí. Nó hủy cũng hợp lý, ngoài ra dev còn hoạt động k nữa là 1 vấn đề. Rác để trên sàn thì làm gì :v